Welkom

Wijkcoöperatie Kanaleneiland

Wijkcoöperatie Kanaleneiland is opgericht om Geldstromen en Werk, door en voor de Wijk mogelijk te maken en dus de Krachten vanuit de Wijk te bundelen

volg onze socials
Samen staan we sterk

Er liggen veel kansen in de wijk, maar hoe verzilver je deze? Hoe zorgen we ervoor dat onze wijk welvarender wordt? Meer mensen aan het werk? Meer ondernemerschap? Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor heeft een groep van wijkbewoners/ondernemers besloten om de krachten te bundelen en samen klussen voor en door de wijk binnen te halen.  Samen kunnen we aan de eisen voldoen die vaak staan voor grote klussen. 
We hebben nu al werk op het gebied van:
GROEN, VEILIGHEID, BOUWEN en zijn bezig met het binnenhalen van een klus rondom huurders- en bewonersparticipatie. 

Ons verhaal

De Wijkcoöperatie Kanaleneiland is opgericht door en voor bewoners en ondernemers van Kanaleneiland e.o. en heeft als doel: zoveel mogelijk Zeggenschap, Eigenaarschap, Waardering, Werk en Geldstromen door en voor de Wijk mogelijk maken. Dit door de wijk als collectief te organiseren en te stimuleren en te vertegenwoordigen en zoveel mogelijk opdrachten en klussen voor de wijk naar binnen te halen en uit te zetten door en voor de wijk. Er liggen veel kansen in de wijk, maar hoe verzilver je deze? Hoe zorgen we ervoor dat onze wijk welvarender wordt? Meer mensen aan het werk? Meer ondernemerschap? Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor heeft een groep van wijkbewoners/ondernemers besloten om de krachten te bundelen. Deelname aan Urban Vital Movement betekent een flinke stap voorwaarts voor realisatie van de doelen. Werkgelegenheid op alle niveaus, stageplaatsen voor de in de wijk aanwezige opleidingen, een brug slaan tussen Kanaleneiland en Papendorp, de wijk vitaler maken, dit zijn de doelen die de wijkcoöperatie inspireren om deel te nemen aan Urban Vital Movement.

Krachtenbundeling

De Wijkcoöperatie is samen met Businesspark Papendorp en Vitaliteitsaanbieders een groot project begonnen om meer werk voor het gebied Kanaleneiland/Papendorp te gaan creeeren. Er zijn 3 speerpunten:
1. Werkcollectieven/ vraag aanbod Papendorp/Kanaleneiland
2. Vitaliteit: trainen van vitaliteitsondernemers/medewerkers. Zorgen voor vitalere medewerkers bedrijven en wijkbewoners
3. Mobiliteit: Shuttlediensten Papendorp met inzet van de wijk